Miasto wspiera wyzysk?

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
  • czwartek, 11 sierpień 2016
W czwartek (11.08.2016 r.) Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza zorganizowała pod Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych akcję informacyjną w sprawie niewypłaconych wynagrodzeń przez firmę ochroniarską TG Security. W jej trakcie rozdano kilkaset ulotek. W krótkim czasie przeprowadziliśmy także szereg rozmów z przechodniami, którzy solidaryzowali się z poszkodowanymi pracownikami, informując nas o podobnych sytuacjach, których byli świadkami. Pokazuje to skale wyzysku stosowanego przez firmy ochroniarskie.

Jeden z pracowników, pan Włodzisław, został wydelegowany przez firmę ochroniarską TG Security do pracy na Kaszubach, gdzie pilnował rurociągu. Mieszkał w przyczepie campingowej. Nie miał prądu. Jedynym sprzętem do ogrzewania i gotowania, jaki posiadał była butla gazowa i palnik. Nie otrzymał wynagrodzenia za rok pracy. Wygrał sprawę w sądzie cywilnym, ale i tak nie może odzyskać pieniędzy, nawet poprzez komornika. Formalnie spółka ogłosiła upadłość, choć realnie wciąż działa.

Pani Małgorzata pracowała w TG Security bez przerwy po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin. Po kilku godzinnym odpoczynku ponownie wzywano ją do pracy, gdzie nie miała dostępu do WC, ciepłych napojów, prądu. Ostatecznie nie wypłacono jej wynagrodzenia. Złożyła skargę do PIP, ale firma nie dostarczyła Inspekcji żadnych dokumentów umożliwiających kontrolę.

W TG Security Ochrona Osób i Mienia pracuje się nawet 400 godzin w miesiącu, w ciężkich warunkach: często nie ma dostępu do WC, ciepłych napojów, możliwości odpoczynku. Zdarzało się, że pracownicy byli całkowicie pozbawieni światła, nie posiadając nawet latarek. Jednocześnie firma opóźnia wypłaty wynagrodzeń o długie miesiące lub nie płaci ich wcale.

W jaki sposób TG Security Ochrona Osób i Mienia wciąż znajduje pracowników?

Rekrutują ich m.in. spośród mieszkańców hostelów dla bezdomnych. W procederze tym pomagają miejscy urzędnicy, którzy mają za zadanie aktywizować długotrwale bezrobotnych. W tym celu wywierają na nich presję, żeby zatrudniali się min. w TG Security. Z tego właśnie powodu akcja informacyjna zorganizowana była pod siedzibą jednostki Urzędu Miasta, zajmującej się sprawami społecznymi. Dla miasta i instytucji z nim związanych, nie ma znaczenia, w jakich warunkach bezdomni będą pracować i czy kiedykolwiek otrzymają za to wynagrodzenie. Nie ważne, czy miasto oferuje potrzebującym realne wsparcie, liczą się jedynie wskaźniki potwierdzające realizację projektu - skierowanie bezrobotnej osoby do pracy. Byle jakiej.

Nie po raz pierwszy spotykamy się z takimi praktykami. Podobnie jest w przypadku przetargów ogłaszanych przez instytucje publiczne, wygrywanych przez spółki wydmuszki niepłacące pracownikom wynagrodzeń i oferujące najgorsze warunki pracy.

Sprzeciwiamy się polityce władz publicznych, która umożliwia wyzysk i oszukiwanie najuboższych. Do zadań władz Miasta Poznania należy realizacja polityki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy. Zlecają one szereg zadań organizacjom zajmującym się pomocą społeczną, od których wymagają rezultatów, nie oglądając się jednak na skutki społeczne. Nie akceptujemy takiej sytuacji.

Żądamy, aby naczelną zasadą Urzędu Miasta, przy wszelkiego typu przetargach czy współpracy z różnymi firmami, była gwarancja warunków pracy i płacy zgodnych z Kodeksem Pracy i innymi przepisami. Co więcej, instytucje publiczne nie tylko powinny domagać się od podwykonawców minimalnych standardów, ale np. poprzez klauzule społeczne, stanowić przykład i promować godne i korzystniejsze dla pracowników i pracownic warunki pracy i płacy.

Miasto powinno promować i wspierać wysokie standardy zatrudnienia, a nie oszustwa, wyzysk i wykorzystywanie najgorzej uposażonych mieszkańców.

Ludzie czytają....

Ataki na protesty kobiet. Prawica chce terroru.

29-10-2020 / Kontrola społeczeństwa

W trakcie środowych demonstracji Strajku Kobiet, w kilku miastach doszło do ataków zorganizowanych grup mężczyzn na protestujące kobiety. Byli to...

O socjalny strajk kobiet

28-10-2020 / Aktywizm

Po sześciu dniach protestu i Strajku Kobiet coraz częściej słyszy się w liberalnych mediach utyskiwania na „radykalizację nastrojów”. Na to...

Koniec z przemocą mężczyzn i budowaniem politycznego kapitału na…

29-10-2020 / Aktywizm

Nie zgadzamy się na to, aby w walce o nasze prawa to mężczyźni przejmowali głos. Nie zgadzamy się na to...

Biznesmeni skapitulowali. Ogrody i Rozbrat, póki co, bezpieczne.

18-11-2020 / Poznań

Pseudo spółka DAREX próbuje przejąć Rozbrat i okoliczne ogrody działkowe stanowiące część Klina Zieleni, który dotlenia Poznań. W ciągu roku...