Rozbrat zostaje!

wtorek, 16 marzec 2010 Lech Megler Rozbrat zostaje!

Dwudziestolecie: POlityka i pały

Poznańscy anarchiści osamotnieni w swojej walce o uratowanie skłotu Rozbrat, miejsca znanego w Europie, które budują od kilkunastu lat, zachowali się racjonalnie, wręcz przenikliwie. Wybrali na czas i miejsce akcji, która na ich problem, oraz politykę za nim stojącą („miasto to nie firma”!), miała zwrócić jak najszerszą uwagę – imprezę ogólnopolską, z udziałem rozmaitych grubych ryb, do najwyższego szczebla włącznie. Imprezę, której przesłanie i treść idealnie koresponduje, w sensie negatywnym, z problemem, który mają mieszkańcy skłotu z władzami.
Po wczorajszej demonstracji brutalnie rozbitej przez poznańską policję zatrzymano 37 osób, w areszcie przebywa jeszcze 3 demonstrantów. Z informacji, które uzyskał prawnik zatrzymanych wynika, że są one mocno poturbowane i złożyły zażalenia na działania policji i zatrzymanie. Zgodnie z wieloletnią praktyką polskiej policji osoby najbardziej poszkodowane przez ich działania oskarżone zostają o "czynną napaść na funkcjonariusza", dzięki czemu policjanci unikają procesów o przekroczenie uprawnień. Poniżej prezentujemy film z wczorajszych zajść.
Dziś  o godz. 16.30 przed brama wjazdową  na Międzynarodowe Targi Poznańskie gdzie tysiąc wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków bierze udział  w organizowanym w Poznaniu Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego, odbyła się demonstracja. Protestujący pod hasłami „Miasto to nie firma. Rozbrat zostaje” – zablokowali wjazd na teren targów. Wiele aut z notablami i przedstawicielami władz państwowych musiało zawrócić.  Następnie demonstranci weszli nie zatrzymani na teren targów. Próbowali dostać się na teren budynku, gdzie odbywał się kongres. Wówczas to zostali zaatakowani przez siły prewencji policji. Wiele osób zostało dotkliwie pobitych, ok. 35 zatrzymano i przewieziona na trzy komisariaty. Z informacji jakie otrzymaliśmy policja co najmniej 3 osobom postawiła zarzuty o czynną napaść na funkcjonariusza policji i zniszczenie rządowych samochodów. Prawdopodobnie częsć demonstrantów policja zatrzyma w areszcie.
W piątek 26 marca o godz. 10.00. przed sądem w Poznaniu odbędzie się licytacja Rozbratu, ściślej jednej z trzech działek należącej do firmy-bankruta - Darexu. Od kiedy na Rozbracie w styczniu 2008 roku pojawił się komornik, udało nam się poprzez działania prawne i protesty, zapobiec sprzedaniu i ewikcji skłotu. Jeżeli i tym razem 26 marca Rozbratu nikt nie kupi, następna licytacja będzie się mogła realnie odbyć za około 2-3 lata. Mamy zatem do czynienia z krytycznym momentem.
Dnia 7 października 2009 r. odbyło się posiedzenie dwóch komisji: polityki przestrzennej i ochrony środowiska i rewitalizacji, czyli poznańskich radnych opiniujących lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Przypominamy, że dyskusja ta jest ważna dla Rozbratu jak i całej dzielnicy Sołacz, gdyż plan proponowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU) i forsowany przez obecnego na spotkaniu prezydenta Grobelnego, zakłada parcelację części zielonej otuliny Poznania, w tym terenu, na którym leży Rozbrat.Na początku części poświęconej Sołaczowi MPU przedstawiło prognozę oddziaływania planu zagospodarowania na środowisko, w którym stwierdzono, że plan nie wpływa na nie negatywnie. Jest to rzekomo zasługa MPU, które poprzez "kompromis z inwestorami" (na który notorycznie powołuje się prezydent Grobelny) wymusiło ono mniejszą intensywność zabudowy i większe działki. MPU nie wspomniało, w jaki sposób dochodzono do tego kompromisu i dlaczego inwestorzy są jedyną stroną, z jaką MPU chciało taki kompromis osiągnąć.
niedziela, 04 październik 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Komisje Rady Miasta pod obstawą policji - cd

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej poznańskiej Rady Miasta opublikowano zapisy nagrań obrad sesji Rady Miasta z 15 września, podczas której radna Katarzyna Kretkowska zadała pytanie odnośnie obecności uzbrojonych funkcjonariuszy policji podczas obrad Komisji Polityki Przestrzennej 9 września. Mętne i aroganckie tłumaczenia Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza i prezydenta Grobelnego, wpisują się w żenujący spektakl wokół planu zagospodarowania dla Sołacza. Przypomnijmy, że również podczas posiedzenia 30 września na sali znajdowali się funkcjonariusze policji. Poniżej publikujemy fragmenty nagrań z posiedzenia Rady Miasta z 15 września, poświęcone sprawie oraz zdjęcia rozpoznanych wśród publiczności policyjnych tajniaków.
czwartek, 01 październik 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Na komisji bez zmian...

30 września odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, tym razem w poszerzonym gronie o Komisję Ochrony Środowiska. Na spotkanie przybyli również prezydent Grobelny, a że sprawa coraz bardziej medialna pojawił się również wiceprezydent Jerzy Stępień. Co prawda w owym gabinecie jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne, ale oczom obywateli pokazał się po raz pierwszy.W tym urzędniczym duchu przebiegało kolejne tak ważne dla Rozbratu i całego Sołacza spotkanie. Z założenia miało być już tylko merytorycznie i na temat konkretnie złożonych wniosków do planu. Autorka projektu przedstawiła pierwszą część planu (kwartał południowo-zachodni) oraz ogólnie odpowiedziała na wysłane przez mieszkańców wnioski. Na sali wyrósł las rąk chcących wziąć udział w dyskusji. Pierwszy przebił się radny Krzysztof Mączkowski z zapytaniem: dlaczego dyskusja dotyczy najgorszego z zaproponowanych planów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Prezydent odpowiedział, że zna tylko ten. Kłóciło się to jednak z prezentacjami jakie przedstawiali na poprzednich spotkaniach członkowie Rady Sołacza - konkretne rysunki i deklaracje, iż MPU konsultowało, ale zupełnie inny plan, niż ten, nad którym toczy się obecna dyskusja.
niedziela, 20 wrzesień 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

100 lat dla Rozbratu!

W miniony weekend świętowaliśmy 15 Urodziny Skłotu Rozbrat. To wyjątkowa data szczególnie w kontekście naszej walki o utrzymanie zagrożonego likwidacją Rozbratu. Przypomnijmy, że jedna z działek, na której istnieje Rozbrat ma zostać wystawiona na licytację, jednocześnie uchwalany jest właśnie nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołacz w Poznaniu. Przy jego sporządzaniu nie wzięto pod uwagę rozwoju kilkunastoletniej działalności Rozbratu, a w swych założeniach nie przewiduje i nie uwzględnia on istnienia tego miejsca. Kolektyw Rozbrat walczy m.in. o zmiany w zapisach planu oraz uznanie jako strony w postępowaniu egzekucyjnym, a przede wszystkim walczy o przetrwanie!W tym roku koncerty zagrali: Next Victim, Drowned Child, No City Nomads, DNO, Profanacja, All Wheel Drive, Aporia, Czosnek, Masskotki. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. wielki cyrkowy namiot, gdzie swoje sety puszczali DJe: P.Lux, Monster, Lady J., Dr_Dj, Re:Master, Mojomat, Tracer, Lunatix, Psychotrop, Graphic, Sickman, Epix, Radar, Burza. Ustawiliśmy ekrany, na których swoje wizualizacje prezentowali: VJ k_majonez, VJ yeye, VJ Splasz, VJ encyklopedyczna.
W środę 9 września odbyło się drugie z kolei posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Oprócz tematów bieżących, kluczowym była kontynuacja debaty nad przyjęciem kontrowersyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu. Przypomnijmy, że na terenie objętym planem znajduje się skłot Rozbrat, jednak zdaniem miejskich urzędników, w przyszłości ma się tam znaleźć ekskluzywna zabudowa willowa. Komisja Polityki Przestrzennej to druga po Komisji Samorządności opiniująca miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.Na dzisiejszych obradach licznie przybyli przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia "My Poznaniacy", Rady Dzielnicy Sołacz, Rady Dzielnicy Jeżyce, Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, Kolektywu Rozbrat oraz mieszkańcy Poznania.
środa, 26 sierpień 2009 Damian Kaczmarek Rozbrat zostaje!

Rozbrat na komisji Rady Miasta

W środę 26 sierpnia odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Jedynym punktem obrad było opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu. Przypomnijmy, że na terenie objętym planem znajduje się skłot Rozbrat, jednak zdaniem miejskich urzędników, w przyszłości ma się tam znaleźć ekskluzywna zabudowa willowa. Komisja Polityki Przestrzennej jest drugą z kolei komisją, zajmującą się opiniowaniem planu. 2 czerwca Komisja Samorządności jednogłośnie przyjęła stanowisko, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza powinny odbyć się rzetelne uzgodnienia społeczne, gdyż do tej pory się one nie odbyły.Podczas dzisiejszego posiedzenia głos zabrali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "My Poznaniacy", Rady Dzielnicy Sołacz, Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, oraz kilku mieszkańców dzielnicy – wszyscy oni krytycznie odnieśli się do zapisów planu, głównie ze względu na kwestie ekologiczne. Radny Krzysztof Mączkowski, przedstawił ekspertyzy jednoznacznie mówiące o tym, że tereny Sołacza przeznaczone pod budowę (w tym m.in. teren Rozbratu) nie nadają się pod planowaną zabudowę, gdyż są to tereny podmokłe, jedynym wyjściem będzie wówczas zdrenowanie tych obszarów, a to spowoduje rozregulowanie gospodarki wodnej nie tylko na Sołaczu, ale w dużej części miasta, co w konsekwencji jeszcze bardziej pogorszy bilans wodny w Poznaniu. Mieszkańcy Sołacza, odnoszą się krytycznie do planów…
poniedziałek, 18 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Solidarność ze wschodu

6 maja 2009 roku w Mińsku odbyła się zabawa uliczna celem, której min. było wspieranie przestrzeni autonomicznych. W czasie jej trwania funkcjonował wolny targ - gdzie każdy mógł wziąć co potrzebuje, oraz przynieść to, co już się nie przyda, odrzucając zwyczajne reguły kapitalistyczne. Można było także zobaczyć występy tancerzy Kramp, zespołu samba oraz fire-show. Aktywiści inicjatywy "Jedzenie zamiast bomb" przygotowali smaczna potrawę, i częstowali wszystkich przybyłych - a zebrało się około 120 osób. Opowiadano o tym, czym są przestrzenie autonomiczne, o mińskim eksperymencie skłotowania, a także o sytuacji na skłotach Rozbrat w Poznaniu i Elba w Warszawie. Oddzielnie rozdawano ulotki o Rozbracie, który m.in. dla nas jest inspirującym przykładem oddolnej organizacji społecznej i alternatywnego sposobu życia.Przez tą akcje pokazaliśmy, że nie wszystko jest na sprzedaż i do nabycia, a przestrzenie socjalne i kulturalne dla ludzi muszą stać ponad jakimikolwiek interesami komercyjnymi.
środa, 13 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Oświadczenie Kolektywu Rozbrat

W reakcji na wypowiedzi władz miasta w sprawie skłotu przy ulicy Pułaskiego, w dniu 13 maja Kolektyw Rozbrat wydał następujące oświadczenie:     Przy okazji demonstracji, jaka odbyła się w obronie skłotu Rozbrat w dniu 9 maja br., z ust przedstawicieli władz miasta (przede wszystkim Macieja Frankiewicza) padły po raz kolejny słowa, że miasto proponuje Kolektywowi Rozbrat lokal i dostęp do pieniędzy. Chcielibyśmy stwierdzić stanowczo, że ze strony władz miasta nie została nigdy sformułowana (czy na łamach prasy, czy w bezpośredni sposób) żadna konkretna propozycja dotycząca lokalu dla Kolektywu Rozbrat.
W środę w greckich Salonikach odbyła się akcja solidarnościowa z Rozbratem i warszawskim skłotem Elba. Greccy towarzysze "odwiedzili" polski konsulat i zakleili zamki do drzwi pianką oraz napisali na ścianach hasła solidarnościowe. Dzień wcześniej w okupowanej przestrzeni na uniwersytecie pokazywali film o Rozbracie i rozdawali ulotki na nasz temat.W Bukareszcie dwóm osobom udało się dostać do ambasady polskiej w stolicy Rumunii. Wręczyli oni list protestacyjny i zostawili na miejscu też wiele wlepek o Rozbracie.w Nowym Jorku w centrum ABC No Rio pokazywano w ostatnich dniach filmy na temat europejskich przestrzeni autonomicznych. W dniu wczorajszym pokazano film na temat Rozbratu a jako bilet rozdawano ulotki o poznańskim skłocie.
6 maja 2009 r. w Hadze, pod Ambasadą Polski w Holandii, odbyła się pikieta solidarnościowa ze skłotami Rozbrat w Poznaniu oraz Elba w Warszawie. Około 40 osób trzymało transparenty z hasłami "Solidarity with squatters in Poland” (Solidarność ze skłotersami w Polsce), "Rozbrat -Poznań, Elba-Warsaw, squats – everywhere: stay!” (Rozbrat-Poznań, Elba-Warsaw, skłoty-wszędzie: zostają!) oraz plakaty "Rozbrat nie na sprzedaż”. Do protestujących wyszedł zastępca ambasadora Polski, który przyjął list do Prezydenta oraz zadeklarował pomoc (choćby dlatego, że sam, jak stwierdził, był skłotersem). Przyniósł protestujacym ciasto z uroczystości, która miała miejsce w ambasadzie. Podczas pikiety przemawiano w obronie Rozbratu i Elby po polsku, holendersku i angielsku, jak też puszczano polską muzykę. Nawiązywano do problemów skłotów w całej Europie oraz wyrażano potrzebę międzynarodowego wsparcia. Również w Holandii kilka miesięcy temu prawicowi politycy postulowali zdelegalizowanie skłotingu od roku 2011, przeciwko czemu jednak występuje większość holenderskiego społeczeństwa, jak też władze lokalne największych miast. Mimo tego, jednemu z najstarszych skłotów w Holandii – 40-letniemu Koppenhinksteeg w Laiden (www.koppenhinksteeg.nl) również grozi ewikcja. Po godzinie protestujący rozeszli się.
W Reykjaviku anarchiści ponownie zaskłotowali budynek, z którego niedawno zostali wyrzuceni i otworzyli free shop. Cała akcja została przeprowadzona jako akt solidarności z Rozbratem. Skłotersi chcieli poinformować mieszkańców Reykjaviku o sytuacji poznańskiego skłotu przekładając nasz przykład na swoje realia: ta sama pogoń za zyskiem za cenę pozbawiania ludzi mieszkań i miejsc społecznego i kulturalnego rozwoju. Policja pojawiła się na tym miejscu dość szybko, jednak sprawa zdołała mocno zaistnieć w islandzkich mediach, gdzie toczy się debata na temat polityki mieszkaniowej w dobie kryzysu, który tak dotkliwie odczuwany jest w Islandii. Anarchiści w swoim oświadczeniu wyrazili pełne poparcie dla Rozbratu i dla międzynarodowego ruchu antykapitalistycznego i antyautorytarnego.Opis akcji ze strony Aftaka | Film z akcji