WSL: zatrzymać eksmisje, zamrozić czynsze, wesprzeć bezdomnych

WSL: zatrzymać eksmisje, zamrozić czynsze, wesprzeć bezdomnych

  • wtorek, 17 marzec 2020
Za dwa tygodnie mija okres ochronny przed eksmisjami. W związku z pandemią koronawirusa Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów wystosowało stanowisko, w którym domaga się wstrzymania wszelkich eksmisji, zamrożenia czynszów, zakazu prowadzenia uciążliwych remontów i dodatkowego wsparcia dla bezdomnych.
Postulaty WSL biorą się z obaw o sytuację mieszkańców. Na przykład wczoraj rano lokatorom w Poznaniu przy Szamarzewskiego odcięto gaz z powodu prac remontowych. W budynku mieszka 6 rodzin w tym jedna objęta obserwacją epidemiologiczną. Gaz to podstawa ogrzewania w tym budynku. Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich jest na zwolnieniu lekarskim. WSL podjęło interwencję. Ostatecznie właściciel obiecał, iż prace – planowane początkowo na tydzień – zostaną przyspieszone i we wtorek gaz zostanie włączony.

Poniżej publikujemy pełne stanowisko WSL.

Stanowisko
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów
w sprawie podjęcia koniecznych kroków w celu ochrony
lokatorów i bezdomnych w okresie pandemii COVID-19

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów postuluje natychmiastowe podjęcie kroków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom. Do tych działań muszą należeć przede wszystkim:
wstrzymanie eksmisji i licytacji zamieszkałych nieruchomości;

  • bezwzględny zakaz odcinania prądu, gazu i wody lokatorom (przez właścicieli i administrację budynków);
  • wstrzymanie uciążliwych dla lokatorów remontów, jeżeli nie podjęto ich w związku z zagrożeniem technicznym budynku;
  • zamrożenie czynszów;
  • wsparcie zakładów opiekuńczych i ośrodków dla osób bezdomnych w kwestii dostępu do środków medycznych, higieny osobistej i żywności;
  • wsparcie osób bezdomnych nie przebywających w ośrodkach.

Wielu mieszkańców naszego miasta to osoby w podeszłym wieku, więc należą do grupy objętej największym zagrożeniem w związku z epidemią koronawirusa. Obecnie są narażeni nie tylko na zakażenie, ale także na bezwzględne wykorzystywanie ich położenia przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują. Pojawiają się sygnały o próbach i zamiarach odcinania mediów, w tym gazu stanowiącego dla wielu rodzin podstawę systemu ogrzewania.

Oczekujemy także zintensyfikowania systemowych form wsparcia dla osób bezdomnych i najuboższych, zwłaszcza, że wiele instytucji zawiesiło swoją działalność lub ją znacząco ograniczyło. Potrzeby osób bezdomnych nie mogą być marginalizowane. Pozostawianie ich bez opieki również może sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

Jednocześnie uważamy, że szczególna ochrona lokatorów i osób bezdomnych, powinna obowiązywać także po epidemii. Wszystko na to wskazuje, że koronawirus wywoła znaczące perturbacje ekonomiczne, które będą skutkować negatywnie dla mieszkańców, w tym przede wszystkim osób o niższych dochodach. Uważamy, że potrzebne będą większe środki m.in. na dodatki mieszkaniowe, oraz być może szereg innych zmian i nowych form pomocy.

Ludzie czytają....

Mija już 26 rok działalności Kolektywu Rozbrat!

09-09-2020 / Rozbrat zostaje!

Przez wszystkie te lata nieprzerwanie i bez sponsorów działamy w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturalnej Poznania oraz kraju. W tym...

Freedom Fighters #12 - relacja

15-09-2020 / Poznań

Engilish below W dniach 12-13.09 odbyła się dwunasta edycja ligi Freedom Fighters, wraz z seminarium szkoleniowym muay thai. Wydarzenie oryginalnie miało...

Domagamy się sztabu kryzysowego dla Pojezierza Gnieźnieńskiego

23-09-2020 / Kraj

Sytuacja na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego staje się coraz bardziej dramatyczna. Poziom wody w kolejnych jeziorach znajdujących się na tym obszarze...

To Ty decydujesz o tym, co dzieje się w…

22-10-2020 / Kraj

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w praktyce delegalizujący aborcję, jest przykładem obrzydliwego tchórzostwa i zakłamania osób stojących na straży patriarchalnego, konserwatywnego systemu...